Slovo management má několik hlavních významů. V první řadě se tak označuje skupina pracovníků v řídících pozicích. Tito pracovníci realizují manažerské funkce jako je plánování, organizování, personalistika, vedení, kontrola a činnosti spojené s nimi. Většinou spadají do top (vrcholového) managementu, středního, či nižšího managementu.
notebook na klíně
Další způsob, jakým se pojem management dá vykládat je činnost. Konkrétně jde o činnost vedení lidí čili činnost manažerů. Tato činnost je charakteristická tím, že manažeři vykonávají úkoly prostřednictvím jiných lidí (pracovníků). Pro tento jev používáme pojem delegování.
Třetím významem slova management je odborná disciplína nebo také obor studia. Jedná se o soubor pravidel, metod a přístupů, které manažeři využívají k zvládnutí své práce a dosažení vytýčených cílů.
V neposlední řadě je pojem management vnímán jako teorie, která se následně využívá ke skutečné aplikaci v podnikatelské praxi.
podávaná ruka
Pokud se začteme do více pramenů a naučné literatury, zjistíme, že management není vnímán pouze jako věda, ale i jako umění. Odborné zdroje toto tvrzení odůvodňují tak, že manažer musí zapojovat instinkty, intuici, vědět kdy riskovat, či nikoliv. Důležitou schopností manažera je i flexibilita a všestrannost. Řídící pracovník musí umět zkombinovat nejen všechny manažerské funkce jako je již zmíněné plánování, organizace, personalistika, vedení lidí, kontrola, ale i činnosti, které jsou s těmito funkcemi spojené. Jedná se konkrétně o komunikaci a motivaci lidí.
Management nelze vnímat pouze jako umění, nebo pouze jako vědu. Jedno bez druhého nemůže existovat a kdyby se manažeři řídili pouze svou intuicí, bez ohledu na to, jestli disponují vědeckými znalostmi, museli by se spoléhávat výhradně na své štěstí. Což, jak by se jistě shodli i odborníci, nelze v profesionálním světe praktikovat a dosahovat výsledků.